English
دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶, ۰۷:۱۱
 
به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

خدمات راستی آزمایی

راستی آزمایی فرایندی است که به بررسی اهداف پیش از ورود شرکت به معاملات بزرگی از قبیل ادغام و تملیک، انتشار سهام یا اوراق جدید، تامین مالی پروژه و سایر فعالیت‎های دیگر می‎پردازد.
یکی از اهداف کلیدی راستی آزمایی، حداقل کردن ریسک‎های ناشناخته است و دربرگیرنده ابعاد مختلف کسب و کار است. با این حال راستی آزمایی اقدام اصلی و حیاتی در آغاز هر فعالیتی به منظور بهبود وضعیت شرکت چه از لحاظ سودآوری و چه از لحاظ عملکرد می‎باشد. این راستی آزماییدر ابعاد مختلف صورت می‌گیرد و کلیه برنامه‎ها، استراتژی‌ها و اهداف شرکت را در بر می‎گیرد. میزان ریسک هر یک از مراکز فعالیت تعیین و نقاط قوت و ضعف آن مراکز به صورت کمی و کیفی بیان می‎شود.
راستی آزمایی به 4 قسم اصلی تقسیم می‌شود. بیشترین تمرکز راستی آزمایی بر راستی آزمایی مالی است و شالوده اصلی این کار از واحد مالی آغاز می‎گردد. سپس راستی آزماییحقوقی، منابع انسانی و عملیاتی نیز اجرا می‎شود که هر کدام نیازمند تخصص و مهارت به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت و پیشنهاد راهکار برای بهبود آن می‏باشد. 
راستی آزمایی مالی(Financial Due Diligence): تعیین این که آیا حساب‌های شرکت منظم و هماهنگ هستند و این که آیا ارزیابی موقعیت دارایی‎ها و بدهی‎ها و ریسک‌های مالی به طور منظم انجام می‏گیرد. 
راستی آزمایی حقوقی(Legal Due Diligence): تحلیل قراردادها و سایر مدارک و ارزیابی این که آیا مخاطرات حقوقی وجود دارد یا نه.
راستی آزمایی منابع انسانی(Human Resources Due Diligence): شناسایی و بررسی مدارک تحصیلی، توانایی تکنیکی و ابتکار کار کارکنان شاغل در بخش های مدیریتی و کارکنان کلیدی شرکت هدف.
راستی آزمایی عملیاتی(Operational Due Diligence): در راستی آزمایی عملیاتی تمرکز اصلی بر اصول کسب و کار و صنعت است که با ارزیابی استراتژی عملیاتی کل شرکت در بیان موقعیت رقابتی شرکت همراه است. 
بسته به فعالیت شرکت انواع گزارشات ریزکاوی در موارد دیگری که شرکت با آن‎ها درگیر است، تهیه می‎گردد.
راستی آزمایی مالی، حقوقی و منابع انسانی بر ایجاد و برقراری پایه تاریخی و واقعی، مخصوصا کشف نتایج حاصل از عملیات و نظارت تمرکز دارد. فعالیت‌های راستی آزمایی عملیاتی به عنوان بررسی اثربخشی برآورد رشد و گسترش بالقوه می‎باشد. مهمترین تمرکز راستی آزمایی عملیاتی بر اصول کسب و کار صنعت و انتقال ارزیابی استراتژی عملیاتی کل شرکت در بررسی موقعیت رقابتی شرکت است.
انواع دیگر راستی آزمایی نیز بسته به نوع کسب و کار شرکت تهیه می‎گردد.
مراحل انجام راستی آزمایی، 5 مرحله است که عبارتند از:
1- طرح ریزی
2- جمع آوری اطلاعات
3- تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
4- پیش نویس گزارش راستی آزمایی
5- ادامه راستی آزمایی و تکمیل گزارش
به منظور تکمیل مراحل فرایند که در بالا ذکر شد، با توجه به نوع کسب و کار و صنعت شرکت، زمان‏ های متفاوتی را نیاز دارد که در قالب برنامه زمانی ارایه می‎گردد.
بعد از تهیه گزارش نهایی به منظور رفع نقاط ضعف و قابل بهبود خدمات مورد نیاز نیز در قالب قراردادی جداگانه ارایه می‎گردد.
info@parsianlotusib.ir
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می‌باشد.